Člověk a přírodní prostředí

Petr Pokorný: Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí, Praha: Dokořán 2011.

Publikace získala Hlávkovu cenu za rok 2012.

Kniha nabízí překvapivé úhly pohledu na geologicky nedávnou minulost a na historické kořeny naší současnosti. Poskytuje vhled do vrtkavé hry procesů a událostí, které v uplynulých tisíciletích formovaly středoevropský prostor. Jádro knihy tvoří delší vědecké eseje, které na sebe navazují a postupně rozvíjejí příběh naší proměnlivé planety, české krajiny a konkrétních míst. Příroda a civilizace jsou v tomto příběhu rovnocennými partnery. Kniha je určena všem zájemcům o historickou ekologii, biologii - zejména botaniku, geologii, prehistorickou archeologii a krajinu.

www.dokoran.cz/index.php?p=book.php&id=599

 

Jaromír Beneš, Vladimír Brůna, eds., Archeologie a krajinná ekologie, Nadace projekt sever, Most 1994

Dnes již legendární sborník který uvedl v život koncept paměti krajiny.

 

Václav Cílek, Krajina z druhé strany sborník VIZE 97.pdf (3,6 MB), Praha 2009

Václav Cílek, Tsunami je stále s námi text knihy.pdf (2,7 MB), Praha 2006