V tomto oddíle budou publikovány dílčí projekty jednotlivých členů Fóra. Obecně se bude jednat o:

- vyjádření myšlenkového světa prostřednictvím kultury , legitimita moci a jeji prezentace,

- transformace moderních politických útvarů,

- interakce člověka a přírody v průběhu Holocénu,

-  ekonomie,

- výzkum transformačních procesů, kolapsu a regenerace,

- člověk a přírodní zdroje,

- zde pak to, co nás zatím ještě nenapadlo a mnohé jiné...