I po takřka 10 měsících od vyjití Bílých Kolapsů v roce 2011, jde stále o nejprodávanější knihu naklad. Academia.
1. Informace o připravovaném workshopu

Česko 2030

Projekt v přípravě, který se zabývá možnými vývoji Česka v oblasti vzdělávání, hospodářství a společnosti ve střednědlouhé perspektivě do roku 2030. První dílna na toto téma se uskuteční na počátku roku 2013.

2. Informace o workshopu & Call for Papers
 

SCÉNÁŘE PRŮBĚHU STÁTNÍCH BANKROTŮ III

Termín: středa 5.9.2012, 8:30 -­‐ 17:00
Místo: Brno, tř. Kpt. Jaroše 28
Organizuje: Kupredu.cz ve spolupráci se Spolkem absolventů MBA (SAMBA)
Kontakt: workshop@kupredu.cz

Akce navazuje na workshop Scénáře dopadů státních bankrotů na hodnotu peněžních aktiv a nemovitostí v březnu 2010, na workshop Scénáře dopadů státních bankrotů (a jejich dopadů na byznys a osobní život) v červenci 2012 a na aktivity Spolku absolventů MBA (SAMBA) z poslední doby, zejména na přednášku prof. Miroslava Bárty Kolaps a transformace -­‐ cesty komplexních civilizací v červnu 2012.

Cílem je:

-­‐ dát na jednom místě prostor k prezentaci relevantních pohledů a názorů na danou problematiku
-­‐ vytvořit prostředí, které umožní tyto názory přetvářet na činy
-­‐ zpracování základu byznys strategií firem pro scénáře státních bankrotů

-­‐ zpracování základu osobních strategií jednotlivců pro scénáře státních bankrotů

Očekávané publikum a přednášející:

Jádrem cílové skupiny jsou manažeři, majitelé firem a odborníci z okruhu SAMBA a dále akademici se schopností pohledu na věc nad rámec úzké specializace. Workshop je otevřený i pro další okruhy zájemců. Očekávaná účast je mezi 10 -­‐ 15 osobami.

Požadavky na příspěvky:

-­‐ samostatný a kritický přístup podložený vlastními úvahami
-­‐ kvantifikace diskutovaných veličin a dějů na základě věrohodných zdrojů je preferována před nekvantifikovanými úvahami

Vymezení tématu (příklady):

-­‐ průběh minulých a očekávaný průběh budoucích státních bankrotů: etapy, jejich délka trvání, charakteristiky, projevy, implikace
-­‐ psychologie davu v průběhu státního bankrotu
-­‐ proměny byznysu v průběhu státního bankrotu

-­‐ fungování struktur veřejné správy v průběhu státních bankrotů -­‐ duchovní substrát vs. krize
-­‐ komunity vs. kolaps a státní bankrot
-­‐ mentální příprava na situace krize a kolapsu

Rozsah a formát:

-­‐ prezentace v délce cca 30 minut
-­‐ do cca 10 slidů ve formátu PowerPoint -­‐ podklady formou článku vítány

Termín odevzdání:

28.8.2012, 12:00

Podmínky účasti:

Pro účast na workshopu jsou možné tyto režimy:
a)
Přednášející -­‐ účastník připraví příspěvek, který bude odpovídat výše popsaným parametrům. V tomto případě účastník nemusí hradit účast na workshopu. Přijetí příspěvku bude potvrzeno do 2 dnů od jeho odevzdání.
b)
Účastník -­‐ běžní účastníci přispějí na zajištění akce příspěvkem v hodnotě 4.890,-­‐ Kč + DPH. Na tuto částku bude vystaven běžný daňový doklad tak, aby se jednalo o uznatelný náklad kterékoliv korporace, která se připravuje na budoucnost.
c)
Partner akce -­‐ samostatným a vítaným režimem je podpora organizace semináře formou firemního partnerství akce.

Zpracoval: Jiří Slezák, 2.8.2012