Člověk a civilizace

Miroslav Bárta, M. Kovář et al., Kolaps a regenarace: pokračující cesty minulých civilizací, Praha: Academia 2011

Publikace získala cenu rektora Univerzity karlovy v Praze za tvůrčí počín v r. 2011.

Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty.

www.academia.cz/kolaps-a-regenerace-cesty-civilizaci-a-kultur.html

 

George Soros, The Capitalist Threat, 
Atlantic Monthly, Volume 279, No. 2, February 1997. Již legendární článek G. Sorose o povaze kapitalismu, který předpověděl povahu krize v r. 2008.

www.mtholyoke.edu/acad/intrel/soros.htm

 

M. E. Porter, M. R. Kramer, Creating shared value. Harvard Business Review. January 2011. Harvardská variance na Baťovské téma staré bezmála 100 let. 

partnership2012.com/download/Creating%20Shared%20Value.pdf