Miroslav Bárta, Kolaps a regenarace: pokračující cesty minulých civilizací